logopedia.net.pl

Jesteś w: logopedia.net.pl » Artykuły

Artykuły:

 • » Główne problemy logopedii

  Logopedia jako dyscyplina naukowa.

  ilość artykułów: 4
 • » Rozwój mowy

  Zagadnienia związane z procesem kształtowania się mowy.

  ilość artykułów: 11
 • » Zaburzenia mowy

  Trudności w procesie porozumiewania się językowego.

  ilość artykułów: 10
 • » Balbutologopedia

  Dział logopedii zajmujący się terapią osób jąkających się.

  ilość artykułów: 9
 • » Surdologopedia

  Dział logopedii zajmujący się wychowaniem językowym osób z upośledzonym słuchem.

  ilość artykułów: 8
 • » Neurologopedia

  Dział logopedii zajmujący się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi.

  ilość artykułów: 8
 • » Oligofrenologopedia

  Dział logopedii zajmujący się wychowaniem językowym osób upośledzonych umysłowo.

  ilość artykułów: 7
 • » Terapia logopedyczna

  Oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

  ilość artykułów: 12
 • » Glottodydaktyka

  Metoda nauki czytania i pisania opracowana przez prof. B. Rocławskiego.

  ilość artykułów: 11
 • » Scenariusze, konspekty

  Przykłady zajęć stymulacyjno-terapeutycznych.

  ilość artykułów: 13
 • » Dysleksja

  Specyficzne trudności w uczeniu się.

  ilość artykułów: 9
 • » Logorytmika

  Swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.

  ilość artykułów: 3
 • » Narzędzia, środki, pomoce

  Przegląd narzędzi, środków i pomocy stosowanych w postępowaniu logopedycznym.

  ilość artykułów: 6
 • » Metody

  Przegląd metod stosowanych w terapii logopedycznej i pedagogicznej.

  ilość artykułów: 11
 • » Mowa laryngektomowanych

  Rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani.

  ilość artykułów: 3

Wyszukiwarka:

Informacje o serwisie:

Serwis logopedia.net.pl jest redagowany przez Marię Elżbieciak od 2003 roku. Wszystkie zasoby, o ile nie stwierdzono inaczej, udostępnione są na warunkach określonych w licencji CC BY-ND. Informacje na temat gromadzenia prywatnych danych znajdują się w polityce prywatności.

Liczba odwiedzin: 3896637