logopedia.net.pl

Jesteś w: logopedia.net.pl » Artykuły » Surdologopedia » Czynniki determinujące kształtowanie mowy u dzieci z wadą słuchu

Czynniki determinujące kształtowanie mowy u dzieci z wadą słuchu:

Rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem uzależniony jest od:

 • czasu, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu (czy jest to wada wrodzona, czy nabyta i w jakim okresie rozwojowym);
 • stopnia uszkodzenia słuchu;
 • rodzaju uszkodzenia słuchu (przewodzeniowe, odbiorcze, czy mieszane);
 • czynnika wywołującego niedosłuch lub głuchotę, od którego zależy , czy jest to schorzenie postępujące, czy też nie;
 • tego, czy zaburzenie słuchu stanowi jedyny deficyt rozwojowy, czy też występuje obok innych (np. upośledzenie umysłowe, wada wzroku);
 • czasu, w którym zdiagnozowano uszkodzenie słuchu (im wcześniej, tym lepsze rokowania);
 • czasu rozpoczęcia rehabilitacji, wczesnej i kompleksowej opieki specjalistycznej;
 • czasu zaaparatowania, odpowiedniego dobrania i pełnego wykorzystania aparatu słuchowego;
 • możliwości intelektualnych dziecka;
 • rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • tego, czy rodzice są słyszący, czy nie (rodzice niesłyszący częściej rozumieją istotę problemu dziecka);
 • wpływu i współpracy rodziny i środowiska (czy rodzice akceptują dziecko i współpracują ze specjalistami).

Wyszukiwarka:

Informacje o serwisie:

Serwis logopedia.net.pl jest redagowany przez Marię Elżbieciak od 2003 roku. Wszystkie zasoby, o ile nie stwierdzono inaczej, udostępnione są na warunkach określonych w licencji CC BY-ND. Informacje na temat gromadzenia prywatnych danych znajdują się w polityce prywatności.

Liczba odwiedzin: 3904494