logopedia.net.pl

Sposoby realizacji zaburzonych głosek

Substytucja (paralalia) - podstawianie, zastępowanie głoski inną czysto brzmiącą, np. sz=s (szafa=safa) Dopuszczalne w okresie kształtowania i rozwoju mowy. Gdy utrzymuje się dłużej, należy uznać to za patologię.

Elizja mogilalia - głoski mogą być opuszczane, albo w ogóle nie realizowane. Podobnie jak w wypadku substytucji jest to do pewnego momentu zgodne z normą rozwojową, jeśli utrzymuje się dłużej, należy to uznać za patologię.

Deformacja dyslalia właściwa - zmiana miejsca artykulacji głosek, co powoduje zniekształcenie ich brzmienia, np seplenienie międzyzębowe. Uznaje się za patologię w każdym wieku.