logopedia.net.pl

Diagnoza rozwoju mowy - na co zwracać uwagę?

 1. Budowę i sprawność narządów artykulacyjnych (wargi, język, podniebienie miękkie, twarde, zgryz, zęby, żuchwa).
 2. Czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy (odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie)
 3. Tempo mowy (normalne, zwolnione, szybkie).
 4. Oddychanie (nawyk oddychania nosem czy ustami, czy oddech jest równy, rytmiczny, harmonijny, ile trwa faza wdechu i wydechu).
 5. Płynność mowy (powtarzanie sylab, wyrazów, głosek, niemożność rozpoczęcia wypowiedzi - bloki, itp.).
 6. Prozodię mowy (rytm, melodię, akcent).
 7. Słuch fizjologiczny (możliwość rozumienia mowy i szeptu - norma: szept słyszany z odległości co najmniej 6m.).
 8. Słuch fonematyczny (umiejętność różnicowania głosek o zbliżonych cechach artykulacyjnych i akustycznych w izolacji, sylabach, wyrazach oraz analizy i syntezy słuchowej wyrazów).
 9. Rozumienie mowy:
  • pojedynczych słów - nazwy przedmiotów, zjawisk, czynności, stosunki przestrzenne, czasowe, wielkościowe;
  • prostych połączeń słownych (rozumienie struktur gramatycznych);
  • zdań złożonych (rozumienie struktur składniowych).
 10. Nadawanie mowy (mówienie):
  • w aspekcie fonetycznym (ustalenie zasobu dźwięków, czyli ustalenie, w jaki sposób dziecko realizuje poszczególne głoski);
  • w aspekcie leksykalnym (ustalenie zasobu słownictwa czynnego);
  • w aspekcie gramatycznym (umiejętność stosowania form fleksyjnych, budowania struktur zdaniowych);
  • w aspekcie ekspresyjnym (ocena prozodii mowy, tempa i płynności).