logopedia.net.pl

Program przygotowania do nauki czytania dla dzieci 6-letnich

Zadania dla nauczyciela

 1. Zrealizować w ciągu I półrocza, jeśli dzieci nie były objęte dotychczasową opieką przedszkolną lub w pierwszych miesiącach jeśli dzieci były objęte opieką przedszkolną, wszystkie zadania programowe stawiane przed nauczycielem pracującym z dziećmi 3-, 4- i 5-letnimi. Ustalić poziom przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania oraz poziom czytania i pisania.
 2. Doskonalić technikę syntezy i analizy fonemowej wyrazów. Wprowadzić do syntezy i analizy utrudnienia. Zwrócić uwagę na wyrazy o skomplikowanej budowie fonemowej. Posługiwać się zapisem ortograficznym wyrazu jako modelem jego struktury fonemowej.
 3. Ćwiczyć syntezę i analizę fonemową wyrazów zawierających litery niepodstawowe.
 4. Ćwiczyć umiejętność szybkiego rozpoznawania pojedynczych liter i sylab.
 5. Uczyć syntezy fonemowej na bieżąco tj. dołączania nowo posłyszanego fonemu i tworzenia logotomu.
 6. Doskonalić technikę kreślenia liter po śladach.
 7. prawdzić odpowiednimi testami stan gotowości dziecka do nauki czytania i pisania.

Zadania z zakresu nauki czytania i pisania

 1. Ćwiczyć czytanie wyrazów techniką ślizgania się z litery na literę. Zabronić literowania (głoskowania).
 2. Nauczyć poprawnego pisania i łączenia wszystkich 44 liter małych i wielkich, grupując litery według podobieństwa w kierunkach kreślenia. Wykorzystywać Zeszyt do początkowej nauki pisania i podręcznik Świat głosek i liter.
 3. Wdrażać do globalnego czytania wyrazów o dużej frekwencji w tekstach.
 4. Dążyć do skracania do niezbędnego minimum czasu wymawiania głosek w czytaniu techniką ślizgania się z litery na literę.
 5. Uczyć cichego czytania.
 6. Wdrażać do płynnego pisania sylab i wyrazów w liniaturze. Zwracać uwagę na umieszczanie znaku diaktrycznego w momencie pisania danej litery lub po napisaniu litery sąsiedniej, jeśli to jest wygodniejsze.
 7. Zachęcać do czytania książek i czasopism dziecięcych.
 8. Kształcić wrażliwość i świadomość ortograficzną. Zachęcać do posługiwania się podstawowymi zasadami ortograficznymi zawartymi w podręczniku Świat głosek i liter. Zapoznać z niezbędną do wprowadzenia zasad ortograficznych klasyfikacją fonemów.
 9. Wprowadzić Złotą Odznakę Czytelnika i Złotą Odznakę Pisarza.

Literatura:

B. Rocławski, Nauka czytania i pisania, GLOTTISPOL, Gdańsk 2000.