logopedia.net.pl

Logopedyczne zestawienie klasyfikacji zaburzeń mowy

 1. Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi (głuchota, niedosłuch)
  • alalia
  • dyslalia
  • oligofazja
 2. Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych
  • dysglosja (zaburzenie realizacji fonemów)
  • mowa bezkrtaniowców, giełkot, jąkanie (zaburzenie realizacji ciągu fonicznego)
  • anartria i dysartria (zaburzenie realizacji fonemów i ciągu fonicznego
 3. Zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu komunikacyjnego
  • afazja
  • dysfazja
  • schizofazja