logopedia.net.pl

Narząd słuchu

Narząd słuchu (inaczej narząd ślimakowy) jest anatomicznie ściśle związany z narządem równowagi (narządem przedsionkowym). Tworzą one razem narząd przedsionkowo-ślimakowy, powszechnie zwany uchem.

Ucho składa się z trzech części: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej.

  1. Ucho zewnętrzne : małżowina skupiająca drgania i odbijająca je w stronę przewodu słuchowego zewnętrznego, kanał ucha zewnętrznego kończy się błoną bębenkową.
  2. Ucho środkowe : jama bębenkowa wypełniona powietrzem i komunikująca się z powietrzem zewnętrznym przez trąbkę Eustachego, której drugi koniec otwiera się w tyle jamy nosowej. W tylnej ściance błony bębenkowej znajdują się dwa okienka: owalne i okrągłe. Okienko owalne prowadzi do przedsionka ucha wewnętrznego. W uchu środkowym znajdują się trzy maleńkie kosteczki: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Młoteczek opiera się na błonie bębenkowej i połączony jest z kowadełkiem, a ono ze strzemiączkiem. Część strzemiączka wsunięta jest jak tłok w okienko owalne łączące ucho środkowe z uchem wewnętrznym. Kosteczki słuchowe przewodzą drgania błony bębenkowej.
  3. Ucho wewnętrzne (błędnik) mieści się wewnątrz kości skroniowej. Składa się z przedsionka, ślimaka z narządem Cortiego oraz kanałów półkolistych. Ucho wewnętrzne nie zawiera już powietrza, ale ciecz organiczną. W narządzie Cortiego znajduje się zakończenie nerwu słuchowego w postaci kilkunastu tysięcy włókienek, zwanych strunami słuchowymi. Tutaj zachodzi zamiana bodźców mechanicznych na neuromechaniczne. Drogi słuchowe docierają do ośrodków słuchowych kory mózgowej, mieszczących się w górnej części płata skroniowego obu półkul, pola nr 41 i 42 (projekcyjne) obejmujące tzw. zakręt poprzeczny Heschla, pole 22 (gnostyczne) - ośrodek Wernickego obejmujący tylne części górnego zawoju skroniowego w lewej półkuli. Jest to okolica tzw. słuchu fonematycznego. Od niego zależy gnozja słuchowa. Drogi słuchowe prowadzące od każdego ucha częściowo krzyżują się ze sobą, tak, że do obu ośrodków słuchowych kory mózgowej docierają impulsy odbierane przez prawe i lewe ucho. Drgania akustyczne docierają do ucha wewnętrznego nie tylko drogą tzw. przewodnictwa powietrznego, tj. przez ucho zewnętrzne, błonę bębenkową i łańcuch kosteczek słuchowych, ale również drogą tzw. przewodnictwa kostnego.