logopedia.net.pl

Przygotowanie do nauki czytania

GRUPA WIEKOWA: 4, 5- latki

TEMAT: Krasnal Michałek i jego rodzina

CEL GŁÓWNY:

 • Ćwiczenie sprawności analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy słuchowej wyrazów 2 - 3 sylabowych.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko potrafi:

 • dokonać syntezy i analizy sylabowej, syntezy logotomowo - fonemową i fonemowo - logotomowej.
 • odczytywać z ust głoski wizualne.
 • poprawnie powtarzać po śladach pojedyncze głoski.
 • rozpoznać muzykę do marszu, biegu, podskoków, zaśpiewać piosenkę.

METODA: glottodydaktyka

FORMA: zajęcie z całą grupą

FORMY ORGANIZACYJNE:

 • praca grupowa,
 • zespołowa,
 • indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • labiogramy, obrazek rodziny krasnoludków, pacynka - krasnoludek, krawaty (papierowe na gumce), czerwone czapeczki, korale, obrazki, puzzle (wąż, samolot, miś, rybka, balonik, konik polny), karty pracy indywidualnej, obrazki lub naturalne przedmioty zawierające w swojej nazwie sylabę ma lub ta, kosze z napisem: mama, tata, podkład muzyczny, paczka z niespodzianką (medale obrazkowe)

PRZEBIEG:

 1. Dzień dobry - powitanie piosenką (Śpiewające brzdące):

  Dzień dobry, dzień dobry (machanie rączką)

  Wszyscy się witamy. (ukłon)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Dobry humor mamy. (rysowanie palcami wskazującymi uśmiechu na twarzy)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Słońce jasno świeci (poruszanie palcami obu rąk uniesionymi do góry)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Pani wita dzieci (wskazywanie na panią i na siebie)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Jest bardzo wesoło. (młynek z rąk)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Zróbmy wszyscy koło. (ustawianie się w kole)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Podaj prawą rękę. (podanie rąk)

  Dzień dobry, dzień dobry

  Zaśpiewaj piosenkę. (trzymanie przed ustami dłoni złożonej w pięść)

  Wypowiadanie imion dzieci dokonując analizy logotomowo - fonemowej lub fonemowo - logotomowej, a dzieci odpowiadają machając rączką, np. Witaj Dawid, dzień dobry Damian.

 2. Rodzina Michałka - rozmowa z pacynką zainspirowana wierszem Cz. Janczarskiego

  - Dzień dobry dzieci. Jestem krasnalek Mi - cha - łek. Mieszkam pod podłogą. Zbieram okruszyny za stołową nogą. A czy wiecie dla kogo zbieram okruszyny?

  Powiem wam w sekrecie, dla mysiej rodziny.

  Często przez malutką dziureczkę w podłodze patrzę na was jak się bawicie, śpiewacie, rysujecie. A dzisiaj postanowiłem was odwiedzić i pobawić się razem z wami.

  Najpierw chciałem przedstawić wam swoją rodzinę (obrazek)

  To jest moja m -ama, ma -ma, mam - a.

  To jest mój t -ata, ta -ta, tat - a.

  A to są moje rozśpiewane siostry, które wciąż śpiewają la, la, la, la. Odgadnijcie jak się nazywają - prezentacja samogłosek na labiogramach, dzieci dokonuja syntezy:

  A - la, O - la, E - la, U - la.

 3. Rodzina na spacerze - zabawa muzyczno - ruchowa.

  Losowy podział dzieci na trzy grupy: rodziców i dzieci. Oznaczenie grup rekwizytami: mama - korale, tata - krawat, dzieci - czerwone czapeczki. Hasłem do wyjścia na spacer jest muzyka (dla taty marszowa, dla mamy podskoki, a dla dzieci do biegania). Dokonujemy zmian, by każde dziecko miało możliwość naśladowania wszystkich postaci.

 4. Co krasnoludki widziały na spacerze - zabawa ortofoniczna

  Każda grupa (podział z poprzedniej zabawy) otrzymuje dwa obrazki pocięte na sześć części. Po ułożeniu obrazków wszystkie dzieci wykonują ćwiczenia narządów mowy, powtarzają pojedyncze głoski.

  wąż - wysuwa wąski język, porusza w różnych kierunkach, wybrzmiewanie głoski sss...

  samolot - ręce w bok, wybrzmiewanie głoski zzz...

  miś - oblizuje wargi (miś zjadł miód), mruczy mmm...

  rybka - otwiera i zamyka pyszczek (wargi przy zamkniętych zębach), wypuszcza bąbelki powietrza p - p - p - ...

  balonik - nabieranie powietrza do ust, powietrze uchodzi z balonika fff...

  konik polny - wybrzmiewanie głoski c - c - c - ....

 5. Co kupiła mama, a co tata? - karty pracy indywidualnej. Każde dziecko otrzymuje kartkę z dwiema torbami (na jednej napis mama, na drugiej tata) oraz zestaw 3-4 obrazków z sylabą ma i sylabą ta. Dziecko dokonuje analizy sylabowej i nakleja obrazek w odpowiedniej torbie.

  Wersja 2 (z całą grupą) - dzieci w kręgu, w środku dwa kosze (z napisem mama i tata), każde dziecko otrzymuje obrazek (lub naturalny przedmiot), dzieci poruszają się zgodnie z akompaniamentem muzycznym, w przerwie wskazane dzieci dokonują analizy sylabowej i do kosza z napisem mama wkładają obrazek (naturalny przedmiot) z sylabą ma, a do kosza z napisem tata z sylabą ta.

  Zakupy mamy: masło, makaron, maskotka, ma zaki, marchewka, majonez, majteczki, mapa, małpka.

  Zakupy taty: sałata, herbata, talerz, łopa ta, latarka, tabletki, wata, pasta , kaseta, płyta, gazeta, taca, ta mburyn.

 6. Pociąg krasnoludków - zabawa z piosenką (Kalendarz muzyczny w przedszkolu)
 7. Paczka z niespodzianką - wypowiadanie sylabami (z utrudnieniami) nazwy obrazka na medalu, dziecko dokonuje syntezy i otrzymuje medal.
 8. Krasnoludki - pożegnanie z krasnalem Michałkiem piosenką (Terapia dzieci muzyką, ruchem , mową).

Bibliografia:

Janczarski Cz., Krasnalek, Wydawnictwo Zielona Sowa

Kamińska K., Kamiński D., Śpiewające brzdące, cz. 2, Wydawnictwo GRAFIKOM, s. 4

Rocławski B., Nauka czytania i pisania, GLOTTISPOL, Gdańsk 2000.

Smoczyńska-Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988, s. 67

Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem, mową, WSiP,Warszawa 1998, s. 103

Glottodydaktyka - metoda nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego, który opierając się na wynikach wieloletnich badań pedolingwistycznych i glottodydaktycznych stworzył program przygotowujący dzieci do nauki czytania i pisania już od trzeciego roku życia. Zasadniczą rolę w metodzie odgrywają zabawy i ćwiczenia logopedyczne służące rozwijaniu sprawności językowej i kształceniu poprawnej wymowy, a także zabawy prowadzone w zakresie analizy i syntezy słuchowej wyrazów (sylabowej, logotomowo-fonemowej, fonemowo-logotomowej, fonemowej).