logopedia.net.pl

Metoda Tomatisa

Metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej została opracowana w latach 50-tych przez francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa (1920-2001), który zajmował się problemem zależności pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu i produkcją mowy. Na podstawie swoich badań sformułował dwa prawa, z których wynika, że prawidłowe kontrolowanie własnego głosu, wymaga umiejętności słuchania samego siebie.

I prawo Tomatisa:

Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu.

II prawo Tomatisa:

Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.

Tomatis rozgraniczył pojęcia słyszenie i słuchanie. Słyszenie to proces bierny, który zależy od stanu narządu słuchu. Z kolei słuchanie (uwaga słuchowa) jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji, która rozwija się przez całe życie człowieka.

W procesie słuchania ważna rolę odgrywa lateralizacja słuchowa. Według Tomatisa prawidłową, fizjologiczną lateralizacją jest lateralizacja prawouszna. Prawe ucho słucha w inny sposób niż ucho lewe. Związane to jest z faktem, że prawa i lewa półkula naszego mózgu zawiadują innymi umiejętnościami. Osoba prawouszna odbiera przede wszystkim treść wypowiedzi (co jest korzystne podczas komunikowania się), a osoba lewouszna w pierwszej chwili zupełnie nieświadomie zwraca uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi. Tomatis uważał, że ten emocjonalny filtr może niekorzystnie wpływać na jakość komunikacji, a lewouszność może predysponować do wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń głosu i mowy.

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • błędna interpretacja pytań,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • konieczność powtarzania poleceń,
 • monotonny głos, ubogie słownictwo,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • niemuzykalność,
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe,
 • niewyraźne pismo,
 • mylenie strony lewej i prawej,
 • męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne, nadwrażliwość emocjonalna, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość, wycofywanie się.

Metoda usprawniania czynnego słuchania opracowana przez profesora Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Terapia obejmuje zwykle od 60 do 120 seansów 30-minutowych przeprowadzanych w 3 sesjach.

Metoda Tomatisa może być stosowana zarówno wobec dzieci, jak i dorosłych z zaburzeniami głosu i mowy oraz wspomagająco podczas nauki języków obcych.

Dzieci:

 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
 • dysleksja
 • trudności szkolne
 • zaburzenia koncentracji

Dorośli:

 • zaburzenia mowy (jąkanie)
 • zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu.
 • stres (ze względu na efekt w postaci zmniejszenia napięcia, lęku i wzrost kreatywności jest stosowana jako wspomaganie walki ze stresem).

Więcej informacji na temat Metody Tomatisa można znaleźć na stronie internetowej www.tomatis-group.com