logopedia.net.pl

Test odtwarzania struktur rytmicznych M. Stambak

Test odtwarzania struktur rytmicznych M. Stambak (R. Zazzo 1974) służy do oceny poziomu rozwoju percepcji słuchowej. W teście jest 21 różnych układów rytmicznych ułożonych zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Test jest znormalizowany.

Przebieg badania:

Badający wystukuje ołówkiem strukturę rytmiczną z pewnymi przerwami. Małym kartonikiem zasłania pole widzenia, aby badany nie mógł widzieć ręki i ołówka badającego. Badany powinien wystukiwany układ powtórzyć (odstukując). Jeżeli badany nieprawidłowo odtworzy dany układ, powtarzamy go po raz drugi. Dopiero dwukrotne złe odtworzenie liczy się jako 1 błąd.

BADANIE ZDOLNOŚCI DO ANALIZY SŁUCHOWEJ

(zadanie próbne)

 1. ..
 2. . .
 1. ?
 2. .. ..
 3. . ..
 4. . . .
 5. ?.
 6. . ?
 7. .. . .
 8. .. .. ..
 9. .. ?
 10. . . . .
 11. . ?.
 12. ?..
 13. .. . ..
 14. ?. ..
 15. ? ..
 16. .. ? .
 17. . ? ..
 18. .. . . ..
 19. ? . .. .
 20. . .. ? ..
 21. . .. .. . ..

Dopuszczalna ilość błędów

wiekmedianaRozsiew
6 lat914 - 7
789 - 5
85,58 - 4
93 6 - 2
1035 - 2
1234 - 2

+ za dobrą odpowiedź

- za brak odpowiedzi

? za dobrą odpowiedź po 2 ekspozycjach