logopedia.net.pl

Prosty test słuchowy

SPRAWDŹ TO Z DZIECKIEM
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi 'nie', a rozwój mowy dziecka budzi niepokój należy skontaktować się ze specjalistą (laryngologiem, logopedą). Przyczyn takiego stanu może być wiele, np. wada słuchu, przewlekłe zapalenie uszu, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wady narządu mowy, brak stymulacji ze strony środowiska czy też podłoże emocjonalne.
WIEK DZIECKAREAKCJE DZIECKAOCENA
0 - 3 miesiące Czy dziecko porusza się, reaguje (zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek) na bardzo głośne dźwięki?tak nie
Czy przestaje ssać, gdy usłyszy głośny dźwięk?tak nie
Czy około 2 miesiąca dziecko reaguje (uspokaja się) na glos matki lub ojca?tak nie
Czy dziecko głuży wyrażając swoje emocje poprzez najczęściej gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch?tak nie
3 - 6 miesięcy Czy dziecko zwraca głowę w kierunku grzechotki lub innej zabawki wydającej dźwięk?tak nie
Czy zwraca głowę w kierunku interesujących je dźwięków lub gdy woła się je po imieniu?tak nie
6 -10 miesięcy Czy dziecko reaguje na zakaz "nie wolno" i zna swoje imię?tak nie
Czy zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku ?tak nie
Czy dziecko gaworzy - łączy dźwięki świadomie, powtarza sylaby, np. . ba - ba, pa - pa ?tak nie
Czy dziecko używa własnego głosu, chce zwrócić na siebie uwagę, bawią go rymowanki i zabawy, np. "kosi - kosi" ? tak nie
ok. 12 miesięcy Czy dziecko próbuje powtarzać twój głos, wymawiając pierwsze słowa, np. mama, tata, nie ?tak nie
Czy dziecko próbuje naśladować głosy zwierząt?tak nie
Czy dziecko rozumie pytanie "gdzie jest...."?tak nie
12 - 18 miesięcy Czy dziecko reaguje na swoje imię, gdy się je woła z drugiego pokoju?tak nie
Czy dziecko potrafi pokazywać znane mu rzeczy, gdy się je nazywa?tak nie
Czy dziecko reaguje na polecenie typu: "chodź"?tak nie
Czy poproszone pokaże nos, oko, ucho?tak nie
18 - 24 miesiące Czy dziecko nazywa to, czego się domaga?tak nie
Czy dziecko potrafi dobierać głos do przedmiotu, np. "miau" do kota ?tak nie
2 - 4 lataCzy dziecko odpowiada na pytanie: "co to jest"?tak nie
Czy dziecko zadaje pytania interesując się otoczeniem?tak nie

Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcją J. Kobosko "Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców z wadą słuchu".