logopedia.net.pl

Układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z łańcuchów połączonych ze sobą komórek nerwowych zwanych neuronami. Każda komórka nerwowa składa się z ciała komórki, od którego odchodzą liczne dendryty (przyjmujące bodźce) i pojedynczy akson, czyli neuryt (przekazujący bodźce).

Rodzaje neuronów:

 • receptorowe (dośrodkowe, czuciowe) przekazujące podniety z obwodu do ośrodków nerwowych;
 • efektorowe (odśrodkowe, ruchowe) przewodzące bodźce z ośrodków do obwodu;
 • kojarzeniowe, przekształcające podniety odbierane przez ośrod. ner. na określone reakcje, np. ruchowe.

Podziały układu nerwowego:

 1. pod wzgl. anatomicznym:
  • centralny (mózg, rdzeń kręgowy);
  • obwodowy (12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych).
 2. pod wzgl. funkcjonalnym:
  • somatyczny - unerwiający mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletu i niektórych narządów wewnętrznych, np. krtani oraz zawierający ośrodki wyższych czynności nerwowych (psychicznych);
  • autonomiczny(wegetatywny)- unerwiający mięśnie gładkie i poprzecznie prążkowane narządów wewnętrznych, kierujący czynnościami układu krwionośnego, pokarmowego, oddechowego i innych.

Układ pozapiramidowy (wzgórze wzrokowe i ciało prążkowane) - utrzymuje napięcie mięśni i reguluje automatycznie ich pracę. Uszkodzenie układu pozapiramidowego powoduje wzmożenie napięcia mięśni artykulacyjnych, zaburzenia natężenia głosu, rytmu i melodii mowy.

Układ piramidowy kieruje ruchami b. precyzyjnymi, zależnymi od woli człowieka, uświadamianymi sobie. Uszkodzenie powoduje zaburzenia funkcjonowania ruchowego aparatu mowy, brak koordynacji między oddychaniem i fonacją.