logopedia.net.pl

Klasyfikacja zaburzeń mowy

Kryterium objawowe (wg L. Kaczmarka)

 1. Zaburzenia treści:
  • zaburzenia procesu uogólniania i abstrakcji
  • brak logiki w budowanych tekstach
  • nieprawidłowości w ukierunkowaniu myślenia (schizofazja)
 2. Zaburzenia języka (formy językowej):
  • niemota
  • afazja
  • alalia
  • agramatyzm
  • przejęzyczenia i pomyłki
 3. Zaburzenia substancji:
  1. w płaszczyźnie suprasegmentalnej (akcent, tempo, rytm, melodia):
   • jąkanie
   • rynolalia (nosowanie)
   • mowa bezkrtaniowców
   • afonia
   • bradylalia (zwolnione tempo mowy)
   • tachylalia (b. szybkie tempo mówienia)
   • giełkot (mowa bezładna - tachylalia + chaotyczny sposób językowego formułowania myśli)
  2. w płaszczyźnie segmentalnej (głoski):
   • dyslalia
  3. w płaszczyźnie supra i segmentalnej:
   • palatolalia (roszczepy)
   • mutyzm (zamilknięcie)

Kryterium przyczynowe (wg Wł. Ołtuszewskiego)

 1. Zaburzenia ośrodkowe czyli afazje (zaburzenie percepcji)
 2. Zaburzenia obwodowe motoryczne czyli dysartrie (zaburzenie realizacji)