logopedia.net.pl

Program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci 3-letnich

Zadania dla nauczyciela:

 1. Dokładnie rozpoznać w czasie pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu:

  • stan sprawności komunikowania się (szczególnie stan percepcji i realizacji jednostek językowych),
  • stan percepcji wzrokowej,
  • stan wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych odbieranych słuchem i wzrokiem,
  • stan syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej,
  • stan sprawności manualnej,
  • stan rozwoju społeczno-emocjonalnego,
  • stan rozbudzenia poznawczego,
  • stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

  Dziecko z poważniejszymi w tym zakresie zaburzeniami należy objąć szczególną opieką specjalistyczną (przede wszystkim logopedyczną).

 2. Doskonalić w każdej dogodnej sytuacji sprawność komunikowania się, zwracając szczególną uwagę na postać ortofoniczną używanych przez dziecko wyrazów. Wprowadzić plansze ortofoniczne przedstawiające wymowę samogłosek oraz spółgłosek syczących i szumiących.
 3. Ćwiczyć sprawność analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej, zaczynając od wyrazów 2- i 3-sylabowych. Ćwiczyć syntezę morfemową, logotomową i logotomowo- fonemową. Wykorzystać do ćwiczeń rozsypanki obrazkowe sylabowe i logotomowo-fonemowe.
 4. Wprowadzić do zabaw konstrukcyjnych klocki LOGO (każde dziecko powinno posiadać własny komplet).
 5. Rozwijać pamięć fonetyczną i wzrokową, posługując się elementarnymi jednostkami językowymi (sylabami, samogłoskami ustnymi, spółgłoskami: m, f, s, z, sz, ż, ch i literami o prostej budowie graficznej).
 6. Ćwiczyć umiejętność porównywania i identyfikowania liter.
 7. Uczyć właściwego posługiwania się przyborami do pisania i rysowania.
 8. Nauczyć dzieci wskazywania lewej i prawej strony swego ciała oraz pokazywania lewej i prawej ręki (punkt odniesienia-serce).

Literatura:

B. Rocławski, Nauka czytania i pisania, GLOTTISPOL, Gdańsk 2000.