logopedia.net.pl

Program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci 4-letnich

Zadania dla nauczyciela:

  1. W pierwszych miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu wykonać wszystkie zadania podane w programie dla dzieci 3-letnich. Ustalić poziom przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania oraz poziom czytania i pisania.
  2. Ćwiczyć umiejętność poprawnego powtarzania po śladach pojedynczych głosek (zabawa w Echo ) oraz wydłużania głosek trwałych w wyrazach 2- i 3-fonemowych (zabawa w Nawoływanie).
  3. Ćwiczyć syntezę i analizę sylabową wyrazów 4- i 5-sylabowych. Doskonalic syntezę logotomowo-fonemową i wprowadzić syntezę fonemowo-logotomową. Ćwiczyć syntezę i analizę sylabową z utrudnieniami.
  4. Uczyć wskazywania od strony lewej do prawej sylab w rozsypankach obrazkowych sylabowych. (Poznawanie linearnej budowy wyrazów).
  5. Doskonalić pamięć fonetyczną i wzrokową.
  6. Ćwiczyć odczytywanie z ust głosek i prostych wyrazów podawanych bez udziału głosu. (Obraz układu artykulatorów jako znak wizualny głoski).
  7. Ćwiczyć umiejętność porównywania, rozpoznawania i identyfikowania pojedynczych liter oraz sylab zbudowanych z dwóch liter.
  8. Doskonalić umiejętność posługiwania się przyborami do pisania i rysowania. Uczyć kreślenia po śladach prostych liter, dbając od początku o właściwy kierunek kreślenia. Zapoznać dzieci z właściwym sposobem pisania wyrazów mama i tata.

Literatura:

B. Rocławski, Nauka czytania i pisania, GLOTTISPOL, Gdańsk 2000.