logopedia.net.pl

W krainie głosek

TEMAT: W krainie głosek - analiza i synteza słuchowa wyrazów

CELE:

 • dziecko potrafi wyodrębnić głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazu;
 • dziecko potrafi pogrupować obrazki, których nazwy zaczynają się lub kończą taką samą głoską;
 • dziecko potrafi dobrać obrazki w pary, których nazwy zaczynają się lub kończą taką samą głoską;
 • dziecko rozpoznaje gloski wizualne na labiogramach;
 • dziecko poprawnie wybrzmiewa głoski w izolacji.

METODA: glottodydaktyka, pedagogika zabawy

FORMA: zajęcie z całą grupą

PRZEBIEG:

 1. Recytacja rymowanki:

  Osiem samogłosek mamy,

  łatwo je wypowiadamy:

  a, o, e, i, u, ę, ą, y

  • powtórz ze mną ty!
 2. Rozpoznawanie głosek wizualnych na labiogramach.
 3. Zabawa Podróż do krainy głosek". Każde dziecko otrzymuje dwa obrazki lub przedmioty. Dzieci poruszają się w rzędzie w rytm piosenki Jedzie pociąg z daleka . Na przerwę muzyki zatrzymują się na kolejnych stacjach (obręcze z obrazkiem). Po wyodrębnieniu głoski w nagłosie i/lub w wygłosie obrazka w obręczy dzieci nazywają krainę, np. obrazek-motyl, kraina-m i/lub l. W nazwanej krainie (prawidłowe wypowiedzenie głoski) dzieci zostawiają swoje obrazki, które mają taką samą głoskę w nagłosie i/lub wygłosie. Podróż trwa do czasu, aż każde dziecko swoje obrazki zostawi w odpowiedniej krainie.
 4. Zabawa Obrazki do pary.

  Dzieci dobierają się w pary. Każde dziecko otrzymuje kapertę z obrazkami. Jedno dziecko z pary kładzie obrazek, drugie dokłada obrazek rozpoczynający się taką samą głoską. Po ułożeniu wszytkich obrazków w pary zmiana ról.

  Inna wersja:

  Jedno dziecko wybiera obrazek, nie pokazuje go koledze. Podaje gloskę jaką rozpoczyna się ten wyraz. Następnie drugie dziecko wyszukuje wśród swoich obrazków tego, który rozpoczyna się na podaną głoskę. Jeżeli zadanie zostanie poprawnie wykonane zabiera dla siebie obydwa obrazki. Wygrywa ten, kto zbierze ich więcej.

 5. Zabawa ruchowa: Rosnąca figura.

  Każde dziecko otrzymuje obrazek, wyodrębnia pierwszą głoskę. Dzieci poruszają się w kole do muzyki. Na przerwę wchodzą do środka koła i tworzą figurę (przyjmując dowolną postawę, dotykając się jedną częścią ciała z kolegą) dzieci posiadające obrazek, którego nazwa rozpoczyna się podaną głoską (głosem lub labiogramem). Zabawa trwa do czasu, aż wszystkie dzieci utworzą figurę. Można zrobić (na niby) zdjęcie pamiątkowe.

 6. Domino obrazkowe.

  Dzieci dobierają się w pary. Otrzymują planszę z naklejonym obrazkiem i pustym chodniczkiem oraz kopertę z pozostałymi obrazkami. Dokładają obrazki wg zasady - nagłos i wygłos sąsiadujących obrazków musi być taki sam.

  Przykładowe zestawy:

  dom - motyl - lustro - ogórek - koza - ananas - ser - robot - tory

  pajac - cytryna - agrest - tygrys - sum - motyl - lustro - ogórek - kot

  ser - rak - kot - tygrys - sum - motyl - lustro - ogórek

  zegar - rak - kaktus - sum - małpa - agrest - tygrys

  rower - rak - kaktus - sum - motyl - latarka - agrest - tygrys

  robot - tygrys - ser - rak - kostka - ananas

  tort - tygrys - sum - motyl - lustro - ogórek - kostka - ananas

 7. Ćwiczenia oddechowe: Wichura w krainie głosek

  Dzieci siedzą w kole. W środku leżą obrazki lub przedmioty. Dzieci robią głęboki wdech nosem i długi powolny wydech ustami. Następnie logopeda lub dziecko dokonuje analizy fonemowo- logotomowej lub logotomowo- fonemowej wybranego przez siebie obrazka, np. k -otek lub kote -k. Wskazane dziecko dokonuje syntezy oraz wypowiada głoskę, którą porwał wiatr. Jeżeli zadanie wykona poprawnie zabiera dla siebie obrazek

  Zakończenie zajęć - powrót z krainy głosek samolotem - zabawa wg Klanzy.