logopedia.net.pl

Przygotowanie do nauki czytania i pisania

Przygotowanie do nauki czytania i pisania ma na celu dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego. Każde dziecko ma własny, indywidualny rytm i tempo rozwoju, dlatego powinno być traktowane w tym zakresie indywidualnie.

Ćwiczenia mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania rozpoczynamy już w grupie dzieci 3-letnich.

Etapy przygotowania do nauki czytania i pisania:

Nauczyciel

 1. Analiza i synteza sylabowa
 2. Analiza morfemowa
 3. Analiza logotomowa
 4. Analiza i synteza mieszana
  • logotomowo - fonemowa
  • fonemowo - logotomowa
 5. Analiza i synteza fonemowa
 6. Analiza i synteza fonemowa z utrudnieniami

Uczeń

 1. Synteza i analiza sylabowa
 2. Synteza morfemowa
 3. Synteza logotomowa
 4. Synteza i analiza mieszana
 5. Synteza i analiza fonemowa
 6. Synteza i analiza fonemowa z utrudnieniami

Ćwiczenia rozwijające analizator słuchowy łączymy z ćw. rozwijającymi analizator wzrokowy. Używamy rozsypanek obrazkowych. Obrazek dzieli się na tyle części z ilu sylab, morfemów, logotomów czy fonemów składa się wyraz. Każdy obrazek jest podpisany literami pisanymi lub drukowanymi zgodnie ze sposobem dzielenia wyrazu i obrazka. Analizie i syntezie fonemowej towarzyszy bierne poznanie liter (pomocne klocki logo). Równocześnie prowadzimy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

Czytanie i pisanie wymaga dobrej orientacji w przestrzeni, dlatego od najmłodszej grupy przedszkolnej uczymy dzieci orientacji w schemacie własnego ciała. Punktem odniesienia dla prawej i lewej strony ciała jest serce Orientacja przestrzenna ułatwi dziecku rozpoznanie i nazywanie liter mających ten sam kształt, lecz różne ułożenie w przestrzeni: n-u, p-b-d, M-W.

Uczymy właściwego posługiwania się przyborami do pisania i rysowania. Wprowadzamy ćw. kreślenia liter po śladach z zachowaniem właściwej drogi pisania.