logopedia.net.pl

Piosenki ortofoniczne

LATO (sł.i muz. J. Nowak, akomp. M. Bober)

Szumi, szumi woda,

szumi, szumi las,

szumią ,szumią pola,

lato wita nas.

Szumi, szumi woda,

szumi, szumi las,

szumią, szumią pola,

wiatr ochłodzi nas.

PIOSENKA I DZIECI (sł. i muz. J. Nowak, akomp. M. Bober)

Sza, sza, sza,

sza, sza, sza,

śpiewają dzieci,

sza, sza, sza,

sza, sza, sza,

śpiewam ja sam.

Szo, szo, szo,

szo, szo, szo,

śpiewają dzieci,

szo, szo, szo,

szo, szo, szo,

śpiewam ja sam.

szu, szu, szu,

szu, szu, szu,

śpiewają dzieci,

szu, szu, szu,

szu, szu, szu,

śpiewam ja sam.

Sze, sze, sze,

sze, sze, sze,

śpiewaja dzieci,

sze, sze, sze,

sze, sze, sze,

śpiewam ja sam.

Szy, szy, szy,

szy, szy, szy,

śpiewaja dzieci,

szy, szy, szy,

szy, szy, szy,

śpiewam ja sam.

WESOŁA PIOSENKA (sł. i muz. J. Nowak, akomp. M. Bober)

Powiedz wąs, potem wąż,

to podobne słowa,

wąs, wąs, wąs,

wąż, wąż, wąż

słychać dookoła

Powiedz kos, potem kosz,

to podobne słowa

kos, kos, kos,

kosz, kosz, kosz

słychać dookoła.

Powiedz sum, potem szum,

to podobne słowa,

sum, sum, sum,

szum, szum, szum

słychać dookoła

SKRZATY (sł. J. Nowak, muz. W. Krenz, akomp. M. Bober)

Szara jesień szara,

szumią, szumią liście,

poszły małe skrzaty

szukać ciepłej chaty

Szukają, szukają,

mało czasu mają,

gdy się nie pospieszą

kaszlu wnet dostaną.