logopedia.net.pl

Najczęstsze trudności artykulacyjne

TRUDNOŚCI ARTYKULACYJNE CHARAKTERYSTYKA TRUDNOŚCI
NIEPOPRAWNA WYMOWA GŁOSEK s, z, c, dz
zastępowanie ich głoskami: sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź
wymowa międzyzębowa w czasie artykulacji język znajduje się między zębami
wymowa boczna w czasie wymowy język skręcony w bok
NIEPOPRAWNA WYMOWA GŁOSEK sz, ż, cz, dż
zastępowanie ich głoskami: ś, ż, ć, dź lub s, z, c, dz
wymowa międzyzębowajak wyżej
wymowa bocznajak wyżej
NIEPOPRAWNA WYMOWA GŁOSEK k, g
zastępowanie ich głoskami: t, d
wymowa boczna jak wyżej
NIEPOPRAWNA WYMOWA GŁOSKI r
zastępowanie jej głoską j lub l
wymowa międzyzębowajak wyżej
wymowa bocznajak wyżej
r gardłowezamiast czubka języka drży tylna ściana gardła
r francuskiezamiast czubka języka drży języczek przy podniebieniu miękkim
r policzkowezamiast czubka języka drżą policzki
r wargowe zamiast czubka języka drżą wargi
MOWA BEZDŹWIĘCZNA
zastępowanie głosek dźwięcznych: b, bi, g, gi, z, ź, dz, dź, w, wi, dż, ż, d, odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi: p, pi, k, ki, s, ś, c, ć, f, fi, cz, sz, t, np. domek = tomek, wózek = fósek