logopedia.net.pl

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia i zabawy oddechowe wchodzą w zakres różnego typu zajęć, np. logopedycznych, korekcyjnych, muzycznych itp.

Głównym celem ćwiczeń oddechowych jest poprawa lub usprawnienie pracy aparatu oddechowego warunkującego prawidłowy rozwój dziecka oraz wspomaganie poprawnej i skutecznej realizacji innych zadań.

Regularne stosowanie ćwiczeń oddechowych zwiększa wydolność płuc, uczy ekonomicznego zużywania powietrza w czasie mówienia, różnicowania faz oddychania (wdech, wydech), wydłużania fazy wydechowej.

W trakcie prowadzenia ćwiczeń oddechowych dąży się do wytworzenia u dziecka umiejętności oddychania torem brzusznym, co jest bardzo korzystne w przypadku wad wymowy. Na jednych zajęciach nie możemy ćwiczeniom oddechowym poświęcać zbyt dużo czasu, lecz ważne jest by stosować je systematycznie. Ćwiczenia należy prowadzić w atrakcyjnej formie i z odpowiednim stopniowaniem trudności. Rozpoczynamy od ćwiczeń najłatwiejszych, w czasie wykonywania których wykorzystywany jest jedynie aparat oddechowy, przechodząc stopniowo do trudniejszych - czyli na połączeniach z elementami gimnastycznymi angażującymi ręce, nogi, tułów, czy wypowiadaniem głosek, mówieniem, śpiewem.

Należy pamiętać, by nie wprowadzać nowego ćwiczenia dopóki poprzednie nie zostało optymalnie wykonane.

Każde dziecko ma własny rytm oddechu, odrębną pojemność płuc i budowę klatki piersiowej, dlatego należy pamiętać o tym, aby ćwiczenia oddechowe miały charakter indywidualny, dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka.