logopedia.net.pl

Najważniejsze założenia metody prof. B. Rocławskiego

 1. Wydłużenie czasu przygotowania do czytania i pisania (od 3 lat).
 2. Dbanie o osiągnięcie przez dziecko najwyższej sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego.
 3. Efektywne rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej jako ważnego elementu w nauce czytania i pisania.
 5. Przygotowanie do czytania i pisania rozpoczyna się od syntezy, a później analizy:
  • sylabowej do - mek
  • morfemowej dom - ek
  • logotomowej dom - ek
  • logotomowo - fonemowej dome - k
  • fonemowo - logotomowej d - omek
  • fonemowej d - o - m - e - k
 6. Doskonalenie pamięci fonetycznej i wzrokowej.
 7. Ćwiczenie odczytywania z ust głosek i prostych wyrazów.
 8. Wydłużanie głosek trwałych w wyrazach jako pomoc w nauce czytania.
 9. Wdrażanie do czytania metodą ślizgania się z litery na literę.
 10. Wprowadzenie liter podstawowych i niepodstawowych.
 11. Wprowadzenie pisma węzełkowego.
 12. Wyróżnienie lewej strony w zeszycie przez umieszczenie serduszka.
 13. Czytanie własnego pisma w całym procesie nauki czytania.
 14. Kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej.

PODZIAŁ GŁOSEK WG B. ROCŁAWSKIEGO

Głoski trwałe (wymawiane długo)

A, E, F, CH, I, M, N, O, R, S, SZ, Ś, U, W, Y, Z, Ż, Ź.

Głoski nietrwałe (wymawiane krótko)

Ą, B, C, Ć, CZ, D, DZ, DŻ, DŹ, Ę, G, J, K, L, Ł, Ń, P, T.