logopedia.net.pl

Badanie orientacyjne ostrości słuchu

Test opracowany i wystandaryzowany w Klinice Instytutu Matki i Dziecka

Próba przeznaczona do badania dzieci powyżej 6 roku życia.

  • Każde ucho bada się oddzielnie. Badane dziecko stoi bokiem do badającego w odległości około 5m. Rodzic lub opiekun zatyka dziecku ucho nie badane.
  • Badający wymawia wyrazy szeptem, a dziecko powtarza je głośno.
  • W przypadku błędnych powtórzeń (powyżej pięciu) należy skierować dziecko do laryngologa, w celu dokonania dokładniejszych badań słuchu.
  • Należy pamiętać, że pewne zniekształcenia wyrazów przy powtarzaniu ich przez dziecko mogą wynikać z nieprawidłowej wymowy, a nie z niedosłuchu.

Ucho prawe:

Krysia, dziewięć, sala, lato, chłopak, pole,

Stasia, siedem, klasa, mama, domek, okno

Ucho lewe:

Kazia, dziesięć, drzewo, tata, lampa, kotek,

Jadzia, dziewięć, szkoła, góra, Tomek, głowa

Próba przeznaczona do badania dzieci od 3 do 5 roku życia.

  • Każde ucho bada się oddzielnie z odległości 3 metrów.
  • Poleca się dziecku, aby pokazało przedmiot, obrazek lub część ciała.
  • Prawidłowe pokazanie 4 lub 5 desygnatów świadczy o dobrym słuchu.

Ucho prawe:

Pokaż: lalkę, misia, piłkę, auto, klocek.
Pokaż: nos, ucho, oko, włoski, ząbki.

Ucho lewe:

Pokaż: kubek, talerz, łyżkę, nożyk, grzebień.

Pokaż: rękę, nogę, brzuszek, głowę, palec.

wg. D. Borkowskiej - Gaertig Metody orientacyjnego badania słuchu u małych dzieci opublikowane w : Lindner G. Podstawy audiologii pedagogicznej, PWN, Warszawa 1976