logopedia.net.pl

Narzędzia, środki, pomoce logopedyczne

W diagnozowaniu i terapii logopedycznej używa się różnorodnych narzędzi, środków i pomocy.

 1. Narzędzia badawcze - to wszelkie próby, skale, testy (wystandaryzowane i nie wystandaryzowane), kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania itp.

  Wiele narzędzi skonstruowanych do celów badawczych stosuje się również w procesie terapii.

 2. Środki stosowane w trakcie diagnozowania i terapii logopedycznej - to wszelkie urządzenia techniczne, np. komputer, magnetofon, magnetowid, echokorektor, analizator mowy, audiometry, aparaty słuchowe, instrumentarium logopedyczne, lustro itp.
 3. Pomoce logopedyczne - to różnorodne materiały:

  • językowe (logopedyczne zbiory wyrazów i zdań, opowiadania, wierszyki, piosenki, zagadki itp.);
  • obrazkowe (kwestionariusze i zestawy obrazkowe, gry, historyjki, plansze);
  • zabawki, przedmioty;
  • schematy głosek, rentgenogramy, labiogramy.