logopedia.net.pl

Narzędzia diagnostyczne

MOWA

 1. Badanie artykulacji:
  • kwestionariusze obrazkowe T. Bartkowskiej, G. Demelowej, D. Antos, G. Demel i I. Styczek, A. Balejko, J. E. Nowak, I. Michalak - Widery,
  • W krainie Lolandii - kwestionariusz do badania wymowy dla dzieci młodszych - od 2 lat G. Billewicz i B. Zioło
 2. Badanie słuchu fonemowego, fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej:
  • próby i testy I. Styczek, B. Rocławskiego, J. Muszynskiej i A Żarczyńskiej, J. E. Nowak
  • Skala pomiaru percepcji słuchowej słów J. Kostrzewskiego
  • Próba słuchu fonematycznego B. Kaji
  • Zetotest G. Krasowicz do badania pamięci fonologicznej
  • Test do odtwarzania struktur rytmicznych Miry Stambak
 3. Badanie różnych aspektów mowy:
  • Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci L. Kaczmarka
  • Od obrazka do słowa Rodak, Nawrocka
  • Sprawdź jak mówię E. Stecko
  • Test obrazkowo - literowy do badania afazji J. Szumskiej
  • Afa - skala A. Paluch, E. Drewniak - Wołosz i L. Mikosza
  • Przesiewowy test logopedyczny Z. Tarkowskiego
  • Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii Z. Tarkowskiego
  • Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania M. Chęciek
  • Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym S.Grabiasa, Z. M. Kurkowskiego i T. Woźniaka
  • Kwestionariusz badań przesiewowych do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2-, 4-, i 6-letnich Emiluta - Rozya, Mierzejewska, Atys
   - Test sprawności językowej Z. Tarkowskiego

PERCEPCJA WZROKOWA

 • Test 14 figur geometrycznych H. Spionek (3,0- 7,6)- klucz A. Morusiewicz ( S. Zabielski, 1985)
 • Test percepcji wzrokowej Marianny Frostig (3,11-7,11)
 • Test Bender - Kopittz (5,0-10,0)

LATERALIZACJA

 • Prawa - lewa - test Piageta
 • próby R. Zazzo
 • próba kreskowania M. Stambak
 • test Z. Matejcka i Z Zlaba
 • Ręka - oko - ucho - test Heada
 • kwestionariusz ręczności Oldfielda
 • próby eksperymentalne H. Skibińskiej

ROZWÓJ MOTORYCZNY

 • test Oziereckiego w opracowaniu A. Barańskiej dla dzieci 4,0-16,0 (Przewęda R. 1973)

INTEGRACJA PERCEPCYJNO - MOTORYCZNA

 • Skala ocen rozwoju percepcyjno - motorycznego Kepharta
 • Chińskie litery M. Monroe - test uczenia się wzrokowo - słuchowego (oprac. J. Kostrzewski)
 • Próby integracji wzrokowo - słuchowo - ruchowej I M. Bogdanowicz
 • Próby Transformacji - próby T M. Bogdanowicz
 • Wzrokowo - Słuchowy test Powtarzania Cyfr E. Koppitz
 • Próba Reprodukcji Rytmu Z. Zlaba (oprac. M. Bogdanowicz)

Literatura:

Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1978

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno - motoryczna, Warszawa 1997
Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992

Balejko A., Jak usuwać wady wymowy. Porady dla nauczycieli i rodziców, Białystok 1992
Bartkowska T., Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego, Warszawa 1968

Billewicz G., B. Zioło, W krainie Lolandii, Kraków 1992

Chęciek M., Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania, Lublin 1993

Emiluta - Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich, Warszawa 1995

Kaczmarek L., Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci, Poznań 1955

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

Kephart N. C., Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, Warszawa 1070

Kostrzewski J., Skala pomiaru podstawowych zdolności szkolnych, Warszawa 1974

Muszyńska J., Żarczyńska A., Rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Zeszyt do indywidualnych badań, Olsztyn 1976

Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1993

Nowak J. E., Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz 1993

Paluch A., Drewniak - Wołosz E., Mikosza L., Afa - skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?,Kraków 2003

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa 1973

Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Gdańsk 1995
Rodak H., Nawrocka D., Od obrazka do słowa. Poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Warszawa 1993

Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa 1982

Szumska J., Metody badania afazji, Warszawa 1980

Tarkowski Z., Przesiewowy test logopedyczny, Lublin 1992

Tarkowski Z., Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii, Lublin 1992

Tarkowski Z., Test sprawności językowej, Lublin 1992

Zazzo R., Metody psychologicznego badania dzieci, Warszawa 1974