logopedia.net.pl

Encefalopatia

Encefalopatią określa się jedną z form zespołu psychoorganicznego, która charakteryzuje się współistnieniem zaburzeń rozwoju psychoruchowego i zaburzeń neurologicznych.
Rozróżnia się encefalopatię statyczną (stan nie ulega pogorszeniu) i encefalopatię postępującą (objawy postępują).

Jej przyczynami mogą być:

 • uszkodzenia okołoporodowe,
 • choroby infekcyjne,
 • stany zapalne układu nerwowego,
 • udary mózgowe,
 • urazy wewnątrzczaszkowe,
 • choroby genetyczne, np. Down,
 • mózgowe porażenie dziecięce

Do oceny encefalopatii konieczna jest:

 1. znajomość prawidłowego fizjologicznego wzorca rozwoju psycho - ruchowego dziecka.
 2. ocena stanu neurologicznego,
 3. obserwacja dziecka (generalnie ważniejsza niż badanie),
 4. wywiad (zazwyczaj rodzice plus książeczka zdrowia), który pozwala ustalić:
  • historię choroby,
  • stan ostry, czy przewlekły,
  • rozwój dziecka (kiedy osiągało kolejne etapy rozwoju),
  • stan postępujący, czy statyczny,
  • objawy ogniskowe, czy uogólnione.

Ocena rozwoju psychoruchowego obejmuje cztery sfery:

 1. Lokomocję i kontrolę postawy.
 2. Koordynację wzrokowo - ruchową.
 3. Kontakty społeczne.
 4. Mowę.

Badanie neurologiczne niemowlęcia przeprowadzamy w pozycjach:

 1. W leżeniu na plecach (pozycja supinacyjna) - badanie głowy i nerwów czaszkowych, ruchy spontaniczne dziecka, ułożenie, napięcie mięśniowe, odruchy głębokie, automatyzmy ruchowe (odruch toniczny szyjny asymetryczny, odruch skrzyżowanego wyprostu, odruch Moro, odruchy chwytne).
 2. W pozycji pionowej - ujmujemy niemowlę za nadgarstki i podciągamy do pozycji siedzącej, następnie chwytamy pod pachy i podnosimy do pozycji pionowej.

  Oceniamy:

  • ustawienie głowy przy pociąganiu (głowa opada 1 m. ż., w osi tułowia 4 m.ż, unosi wyżej 5 m.),
  • ustawienie tułowia i kończyn (obecność odruchu podparcia do 4 m.),
  • odruch błędnikowy prostujący głowę (linia ust równoległa do podłoża, szczyt głowy układa najwyżej).
 3. W leżeniu na brzuchu (pozycja pronacyjna) - oceniamy sposób ustawienia ciała i ruchy lokomocyjne (odruch toniczny szyjny symetryczny, odruch Galanta, można sprawdzić odruchy skokowe).
 4. W pozycji poziomej skierowanej twarzą do dołu - sprawdzamy, jak dziecko utrzymuje głowę, tułów i kończyny (odruch Landaua), odruch spadochronowy.

Badanie głowy ma ustalić prawidłowości wzrastania głowy. Zaburzenia mogą się przejawiać zmniejszonymi wymiarami (małogłowie), jak i zwiększonymi (wielkogłowie) - obwód głowy jest mniejszy, większy niż trzy odchylenia standardowe