logopedia.net.pl

Program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci 5-letnich

Zadania dla nauczyciela:

 1. W pierwszych miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu wykonać wszystkie zadania podane w programie dla dzieci 3- i 4-letnich. Ustalić poziom przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania oraz poziom czytania i pisania
 2. Doskonalić pamięć fonetyczną i wzrokową.
 3. Doskonalić umiejętność wydłużania głosek w sylabach i wyrazach.
 4. Doskonalić syntezę logotomowo-fonemową i fonemowo-logotomową. Wprowadzić syntezę fonemową.
 5. Nauczyć analizy fonemowej sylab o budowie CV (spółgłoska + samogłoska) i wyrazów o prostej budowie fonemowej. Wykorzystać rozsypanki obrazkowe fonemowe i klocki LOGO
 6. Doskonalić odczytywanie głosek, sylab i wyrazów z ust bez udziału głosu.
 7. Uświadomić związek między literami a fonemami (litera jako znak graficzny fonemu).
 8. Uświadomić istnienie 4 wariantów litery (wariant drukowany i pisany, wielki i mały) na oznaczanie tego samego fonemu.
 9. Ćwiczyć umiejętność porównywania, rozpoznawania i identyfikowania liter i grup literowych o podobnych kształtach.
 10. Uświadomić potrzebę ustalenia punktu odniesienia w wypadku kontaktu z literami p, b, d, u , n, M, W do właściwego wiązania tych liter z ich fonemami ("nazywania" liter).
 11. Ćwiczyć pisanie liter po śladach z zachowaniem właściwej drogi kreślenia. Wykorzystać pomoc pt. Kierunek kreślenia i sposób łączenia liter.
 12. Otoczyć szczególną opieką dzieci mające trudności z syntezą i analizą fonemową wyrazów.

Literatura:

B.Rocławski, Nauka czytania i pisania, Glottispol, Gdańsk 2000