logopedia.net.pl

dysleksja rozwojowa

specyficzne trudności w uczeniu się m. in. czytania, pisania, liczenia; trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji.

Zobacz też: