logopedia.net.pl

palatolalia

rozwojowa wada mowy u dzieci, wynika z wrodzonych wad anatomicznych określonych narządów wykonawczych mowy; są to sprzężone zaburzenia mowy, tj. dyslalia wieloraka złożona i rynolalia otwarta, występujące w przypadkach rozszczepów podniebienia.

Zobacz też: