logopedia.net.pl

perseweracja

zjawisko polegające na powtarzaniu w toku dalszej wypowiedzi użytego wcześniej słowa.

Zobacz też: