logopedia.net.pl

surdologopedia

dział logopedii zajmujący się wychowaniem językowym osób z upośledzonym słuchem.

Zobacz też: