logopedia.net.pl

uproszczenie grupy spółgłoskowej

zanik jednej lub więcej spółgłosek w złożonej artykulacyjnie grupie spółgłoskowej.

Zobacz też: