logopedia.net.pl

koartykulacja

wzajemne przenikanie się układów artykulacyjno-fonacyjnych; wpływ sąsiednich głosek na brzmienie konkretnej głoski.

Zobacz też: