logopedia.net.pl

perseweracja artykulacyjna

przeciągnięcie na głoskę następną układu narządów mowy właściwego głosce poprzedzającej.

Zobacz też: