logopedia.net.pl

upodobnienia

zmiany postaci dźwiękowej głoski wynikające z sąsiedztwa fonetycznego.

Zobacz też: