logopedia.net.pl

dysfazja

częściowa utrata mowy spowodowana uszkodzeniem struktur korowych odpowiedzialnych za czynności nadawczo - odbiorcze.

Zobacz też: