logopedia.net.pl

lambdacyzm

(łac. lambdacismus) nieprawidłowości w zakresie realizacji głoski [l]; rodzaje: paralambdacyzm - zamiana głoski [l] na [j] lub [r], mogilambdacyzm - opuszczanie głoski [l], lambdacyzm właściwy - deformacja głoski [l].

Zobacz też: