logopedia.net.pl

fonologia

dział językoznawstwa, nauka o fonemach i relacjach między fonemami.

Zobacz też: