logopedia.net.pl

syntaktyka

dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazów w zdaniu oraz związkami i zależnościami między zdaniami; składnia.

Zobacz też: