logopedia.net.pl

Artykuły:

Główne problemy logopedii

Logopedia jako dyscyplina naukowa.

Ilość artykułów: 4

Rozwój mowy

Zagadnienia związane z procesem kształtowania się mowy.

Ilość artykułów: 11

Zaburzenia mowy

Trudności w procesie porozumiewania się językowego.

Ilość artykułów: 10

Balbutologopedia

Dział logopedii zajmujący się terapią osób jąkających się.

Ilość artykułów: 9

Surdologopedia

Dział logopedii zajmujący się wychowaniem językowym osób z upośledzonym słuchem.

Ilość artykułów: 8

Neurologopedia

Dział logopedii zajmujący się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi.

Ilość artykułów: 8

Oligofrenologopedia

Dział logopedii zajmujący się wychowaniem językowym osób upośledzonych umysłowo.

Ilość artykułów: 7

Terapia logopedyczna

Oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Ilość artykułów: 12

Glottodydaktyka

Metoda nauki czytania i pisania opracowana przez prof. B. Rocławskiego.

Ilość artykułów: 11

Scenariusze, konspekty

Przykłady zajęć stymulacyjno-terapeutycznych.

Ilość artykułów: 13

Dysleksja

Specyficzne trudności w uczeniu się.

Ilość artykułów: 9

Logorytmika

Swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.

Ilość artykułów: 3

Narzędzia, środki, pomoce

Przegląd narzędzi, środków i pomocy stosowanych w postępowaniu logopedycznym.

Ilość artykułów: 6

Metody

Przegląd metod stosowanych w terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Ilość artykułów: 11

Mowa laryngektomowanych

Rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani.

Ilość artykułów: 3