logopedia.net.pl

Główne problemy logopedii

Związek logopedii z innymi dziedzinami wiedzy

Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu - porozumienie. Z nauk pedagogicznych logopedia czerpie wiedzę na temat sposobów postępowania i...

czytaj dalej »

Zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii

LOGOPEDIA (gr. logos - słowo, mowa, paideia - wychowanie) - jako dyscyplina naukowa istnieje w Polsce od kilkudziesięciu lat. Wyraźny rozwój nastąpił w latach 60-tych, kiedy z inicjatywy L. Kaczmarka...

czytaj dalej »

Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce

System opieki logopedycznej w Polsce stanowi część systemu oświatowego i systemu opieki zdrowotnej. Przy tworzeniu obecnego systemu korzystano z doświadczeń prekursorów polskiej logopedii: Jan Siestrzyński - w 1817 r. opracował i...

czytaj dalej »

Status zawodowy logopedy oraz prawne uwarunkowania diagnozy logopedycznej

Status zawodowy polskiego logopedy nie jest jednoznacznie uregulowany. Logopeda może być zatrudniony w oświacie i służbie zdrowia. Droga rozwoju zawodowego logopedy jest inna w oświacie i inna w służbie zdrowia: W...

czytaj dalej »