logopedia.net.pl

Scenariusze, konspekty

W krainie głosek

TEMAT: W krainie głosek - analiza i synteza słuchowa wyrazów CELE: dziecko potrafi wyodrębnić głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazu; dziecko potrafi pogrupować obrazki, których nazwy zaczynają się lub kończą taką samą...

czytaj dalej »

Piosenki ortofoniczne

LATO (sł.i muz. J. Nowak, akomp. M. Bober) Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, szumią ,szumią pola, lato wita nas. Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, szumią, szumią pola, wiatr ochłodzi nas. PIOSENKA I DZIECI (sł. i...

czytaj dalej »

Zabawy oddechowe

Piosenka Wdech i wydech Wdech i wydech zawsze w zgodzie i od święta i na co dzień. ref. Wdech to ja, wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Wdech i wydech dwaj bliżniacy, razem trudzą się przy...

czytaj dalej »

Miś na spacerku - wywołanie głoski sz

Cele: dziecko wie jak prawidłowo brzmi głoska sz, jaki jest układ artykulatorów w czasie wybrzmiewania głoski sz, dziecko potrafi dobrze wymawiać głoskę sz w izolacji, dziecko różnicuje słuchowo głoski s - sz. Pomoce: miś -...

czytaj dalej »

Na wiejskim podwórku

CELE: Usprawnianie narządów mowy (pionizacja języka, mięsień okrężny warg); Rozwijanie słuchu przez rozpoznawanie, różnicowanie głosów zwierząt, różnicowanie rytmu; Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej; Wzbogacanie słownika czynnego i biernego; Kształtowanie orientacji przestrzennej; FORMA: zajęcie z całą grupą...

czytaj dalej »

Szymek i Sylwia - utrwalanie głoski sz

CELE: Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (język, wargi). Ćwiczenia głoski sz w izolacji. Ćwiczenia słuchu fonematycznego - słuchowe różnicowanie głosek s - sz Ćwiczenia oddechowe - wydłużanie fazy wydechowej. POMOCE: pacynki - chłopiec, dziewczynka, płyta CD...

czytaj dalej »

Przygody misia - zestaw zabaw stymulacyjno - terapeutycznych

CELE: ćwiczenia narządów mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, rozwijanie pamięci słownej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozwijanie percepcji słuchowej z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych i werbalnych, ćwiczenia słuchu fonematycznego (różnicowanie głosek s - ś, z - ź,...

czytaj dalej »

Miś Uszatek w lesie

CELE OGÓLNE: ćwiczenie narządów mowy, rozwijanie analizatora słuchowego. CELE SZCZEGÓŁOWE: Dziecko: doskonali sprawność narządów mowy, poprawnie powtarza po śladach pojedyncze głoski i sylaby oraz wydłuża głoski trwałe, dokonuje syntezy sylabowej, logotomowo - fonemowej, fonemowo - logotomowej, świadomie gospodaruje...

czytaj dalej »

W kuchni

CELE: usprawnianie narządów mowy, aparatu oddechowego; wzbogacenie słownika czynnego i biernego; ćwiczenia rozpoznawania i różnicowania słuchowego dźwięków; ćwiczenie koncentracji, pamięci słuchowej wyrazów; kształtowanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej wyrazów (sylabowej, logotomowo - fonemowej,...

czytaj dalej »

Przygotowanie do nauki czytania

GRUPA WIEKOWA: 4, 5- latki TEMAT: Krasnal Michałek i jego rodzina CEL GŁÓWNY: Ćwiczenie sprawności analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy słuchowej wyrazów 2 - 3 sylabowych. CELE OPERACYJNE: Dziecko potrafi: dokonać syntezy...

czytaj dalej »

Miś się bawi razem z nami

CELE: doskonalenie sprawności narządów mowy świadome gospodarowanie oddechem, pogłębianie fazy wydechowej rozwijanie słuchu fonemowego POMOCE: lusterka, pluszowy miś, magnetofon, muzyka, zabawki (obrazki lub naturalne), szarfy, balonik PRZEBIEG: Rozmowa z dziećmi nt Co pomaga nam poprawnie mówić?...

czytaj dalej »

Zabawy ze zwierzętami z wiejskiego podwórka

Cele: Ćwiczenie narządów mowy. Wzbogacanie słownika biernego i czynnego, ćwiczenie pamięci. Kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami, układanie zdań pojedynczych i złożonych do obrazków. Ćwiczenie słuchu fonematycznego ? doskonalenie umiejętności zestawiania rymujących się wyrazów. Ćwiczenie koordynacji...

czytaj dalej »

Rodzina samogłosek

CELE: usprawnianie narządów mowy wyrazista wymowa samogłosek kształtowanie miękkiego nastawienia głosu i umiejętności właściwego stosowania natężenia głosu różnicowanie fazy wdechu i wydechu POMOCE: wzory samogłosek stylizowane na dzieci, obrazki - śpiący miś, sowa, zajączek, myszka,...

czytaj dalej »