logopedia.net.pl

Dysleksja

Dysleksja w ujęciu R. Davisa

Dysleksja rozwojowa jest zespołem specyficznych trudności w uczeniu się. Rozróżnia się kilka postaci: dysleksja - trudności w czytaniu dysortografia - trudności w zastosowaniu poprawnej pisowni dysgrafia - trudności w kształtnym pisaniu dyskalkulia - trudności...

czytaj dalej »

Co to jest dysleksja rozwojowa?

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się m. in. czytania, pisania, liczenia. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej),...

czytaj dalej »

Objawy tzw. ryzyka dysleksji

Objawy ryzyka dysleksji wskazują, że dziecko może stać się dyslektyczne, ale nie przesądzają, że tak będzie. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy Dziecko: ...

czytaj dalej »

Skala ryzyka dysleksji (SRD) prof. Marty Bogdanowicz

SPRAWDŹ TO Z DZIECKIEM Test dla dzieci sześcioletnich (również trochę młodszych i trochę starszych). Mogą go wykonać rodzice ze swoimi dziećmi, by...

czytaj dalej »

Prośba dziecka dyslektycznego do rodziców i nauczycieli

Tego nie róbcie Nie traktujcie mnie jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego. Nie karzcie, nie wyśmiewajcie mnie w nadziei, że to zmobilizuje mnie do pracy. Nie łudźcie się, że samo wyrosnę z...

czytaj dalej »

Zasady terapii z dziećmi wykazującymi trudności w czytaniu i pisaniu

Zasady postępowania terapeutycznego wg T. Gąsowskiej i Z. Pietrzak-Stępowskiej: możliwie pełna indywidualizacja pracy, stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnianie warunków do poprawnego wykonania zadania, powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do...

czytaj dalej »

Formy pomocy dzieciom z dysleksją rozwojową

Pomoc dzieciom z dysleksją rozwojową ma charakter pedagogiczny i psychologiczny. Całość oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu to terapia pedagogiczna, która ma charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych....

czytaj dalej »

Typologia dysleksji

Typy dysleksji w zależności od dominującego zaburzenia. Dysleksja typu wzrokowego; występują przede wszystkim zaburzenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej. Objawy: ...

czytaj dalej »

Zabierz dyslektyka do optyka

Ludzkie oko ma zdolność do akomodacji, czyli dostosowania się do obserwowania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Akomodację umożliwiają wewnętrzne mięśnie gałki ocznej. Zjawisko to polega zna zmianie kształtu soczewki, co...

czytaj dalej »