logopedia.net.pl

Metody

Metody stosowane w terapii logopedycznej

Mały Słownik Języka Polskiego pod hasłem metoda podaje: sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu. sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawiania wyników tych badań. (Skorupka i in., 1989, 383). T. Kotarbiński ujmuje...

czytaj dalej »

Metody uzyskiwania prawidłowej wymowy głosek

Wg Nowak Ćwiczenia usprawniające METODA SŁUCHOWA - polega na osłuchiwaniu dziecka z prawidłową wymową głoski oraz dążeniu do uwrażliwienia słuchu dziecka na różnicę między wymową poprawną a niepoprawną (można wykorzystać nagrania...

czytaj dalej »

Metoda terapeutyczna Dyna-Lingua M.S.

Autorami metody Dyna-Lingua M.S. (dawna nazwa: psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia) są logopeda Małgorzata Młynarska i psycholog Tomasz Smereka. Psychostymulacja to kompleksowe działania, których celem jest aktywizacja naturalnych...

czytaj dalej »

Metoda Symboli Dźwiękowych wg B. Kaji

Metoda Symboli Dźwiękowych przeznaczona jest dla dzieci 5 i 6-letnich, które przejawiają opóźnienia rozwoju spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, opóźnienia rozwoju umysłowego, zahamowanie psychoruchowe lub nadpobudliwość psychoruchową. Terapia opiera się przede wszystkim...

czytaj dalej »

Metody prowadzenia terapii zaburzeń artykulacji

Podział metod ze względu na udział pacjenta w postępowaniu logopedycznym: metody pasywne, których istota polega na stosowaniu narzędzi logopedycznych, za pomocą których uzyskuje się właściwe ułożenie narządów mowy; metody aktywne, polegające na...

czytaj dalej »

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu wywodzi się z francuskiej metody Bon Deport opracowanej przez T. Bubnet, a do warunków polskich została zaadoptowana przez M. Bogdanowicz. Założeniem metody jest usprawnianie funkcji leżących u podstaw...

czytaj dalej »

Metoda Tomatisa

Metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej została opracowana w latach 50-tych przez francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa (1920-2001), który zajmował się problemem zależności pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu i produkcją mowy. Na podstawie swoich...

czytaj dalej »

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Główną ideą metody jest założenie, że posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała oraz świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzeba dzielenia jej z innymi ludźmi...

czytaj dalej »

Metoda przekształceń artykulacyjnych

METODA PRZEKSZTAŁCEŃ ARTYKULACYJNYCH - polega na wymawianiu prawidłowej głoski, równocześnie wykonując z góry ustalone ruchy narządów artykulacyjnych, prowadzi to do uzyskania nowej, wcześniej źle realizowanej głoski Sposoby przekształceń artykulacyjnych A?M. zwierając wargi...

czytaj dalej »

Metoda Ireny Majchrzak

Nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak rozpoczyna się od globalnego czytania własnego imienia. Każde dziecko otrzymuje swoje własne słowo, charakterystyczną kombinację liter, która oznacza osobę o szczególnym imieniu, np. Kasia,...

czytaj dalej »

Metoda Marii Montessori

System wychowawczy M. Montessori cieszył się ogromnym powodzeniem na świecie na początku XX wieku. Dziś metody kształcenia i poglądy tej włoskiej pisarki przechodzą renesans. Podstawę teorii M. Montessori stanowią jej poglądy...

czytaj dalej »