logopedia.net.pl

Rozwój mowy

Przebieg kształtowania się mowy w ontogenezie

Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Rozwój mowy uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest...

czytaj dalej »

Czynności nadawania i odbioru mowy

Mowa jest złożoną czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Mowa zależy od budowy i funkcjonowania: ośrodkowego układu nerwowego; narządów mowy; narządu słuchu. W...

czytaj dalej »

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

WIEK DZIECKA ARTYKULACJA GŁOSEK pierwsze miesiące życia powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie ok. 6 miesiąca życia powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie 1-2 rok życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o,...

czytaj dalej »

Opóźniony rozwój mowy

Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia, bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wtedy, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy w aspektach: fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym, ekspresyjnym (we wszystkich, bądź w niektórych)...

czytaj dalej »

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka - rady dla rodziców

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka...

czytaj dalej »

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada,...

czytaj dalej »

Charakterystyka właściwości mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu....

czytaj dalej »

Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy

Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy. Po urodzeniu żaden z tych organów nie jest jeszcze...

czytaj dalej »

Audiogenne uwarunkowania rozwoju mowy

Dla prawidłowego rozwoju mowy istotną rolę pełni percepcja słuchowa. Podstawą odbioru mowy, jak również mechanizmu czytania oraz pisania ze słuchu, jest identyfikacja i różnicowanie bodźców, a następnie powiązanie ich z...

czytaj dalej »

Rozwój mowy a rozwój psychomotoryczny

Nie można pomijać faktu, że rozwój psychiki dziecka w poważnym stopniu wyznaczony bywa przez prawidłowo przebiegający rozwój ruchowy. Jedność rozwoju psychiki i motoryki szczególnie silnie przejawia się we wczesnych stadiach...

czytaj dalej »

Diagnoza rozwoju mowy - na co zwracać uwagę?

Budowę i sprawność narządów artykulacyjnych (wargi, język, podniebienie miękkie, twarde, zgryz, zęby, żuchwa). Czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy (odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie) Tempo mowy (normalne, zwolnione, szybkie). Oddychanie (nawyk oddychania nosem czy...

czytaj dalej »