logopedia.net.pl

Rozwój mowy

Przebieg kształtowania się mowy w ontogenezie

Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Rozwój mowy uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest...

czytaj dalej

Czynności nadawania i odbioru mowy

Mowa jest złożoną czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Mowa zależy od budowy i funkcjonowania: ośrodkowego układu nerwowego; narządów mowy; narządu słuchu. W...

czytaj dalej

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

WIEK DZIECKA ARTYKULACJA GŁOSEK pierwsze miesiące życia powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie ok. 6 miesiąca życia powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie 1-2 rok życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o,...

czytaj dalej

Opóźniony rozwój mowy

Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia, bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wtedy, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy w aspektach: fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym, ekspresyjnym (we wszystkich, bądź w niektórych)...

czytaj dalej

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka - rady dla rodziców

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka...

czytaj dalej

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada,...

czytaj dalej

Charakterystyka właściwości mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu....

czytaj dalej

Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy

Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy. Po urodzeniu żaden z tych organów nie jest jeszcze...

czytaj dalej

Audiogenne uwarunkowania rozwoju mowy

Dla prawidłowego rozwoju mowy istotną rolę pełni percepcja słuchowa. Podstawą odbioru mowy, jak również mechanizmu czytania oraz pisania ze słuchu, jest identyfikacja i różnicowanie bodźców, a następnie powiązanie ich z...

czytaj dalej

Rozwój mowy a rozwój psychomotoryczny

Nie można pomijać faktu, że rozwój psychiki dziecka w poważnym stopniu wyznaczony bywa przez prawidłowo przebiegający rozwój ruchowy. Jedność rozwoju psychiki i motoryki szczególnie silnie przejawia się we wczesnych stadiach...

czytaj dalej

Diagnoza rozwoju mowy - na co zwracać uwagę?

Budowę i sprawność narządów artykulacyjnych (wargi, język, podniebienie miękkie, twarde, zgryz, zęby, żuchwa). Czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy (odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie) Tempo mowy (normalne, zwolnione, szybkie). Oddychanie (nawyk oddychania nosem czy...

czytaj dalej