logopedia.net.pl

Zaburzenia mowy

Klasyfikacja zaburzeń mowy

Kryterium objawowe (wg L. Kaczmarka) Zaburzenia treści: zaburzenia procesu uogólniania i abstrakcji brak logiki w budowanych tekstach nieprawidłowości w ukierunkowaniu myślenia (schizofazja) Zaburzenia...

czytaj dalej »

Najczęstsze trudności artykulacyjne

TRUDNOŚCI ARTYKULACYJNE CHARAKTERYSTYKA TRUDNOŚCI NIEPOPRAWNA WYMOWA GŁOSEK s, z, c, dz zastępowanie ich głoskami: sz,...

czytaj dalej »

Zespół przyczynowo-skutkowy wymowy międzyzębowej

Wymowa międzyzębowa (interdentalna) charakteryzuje się tym, że język znajdujący się w linii środkowej lub z boku jamy ustnej wysuwa się między zęby. Jest on spłaszczony (brak rowka) i dlatego powietrze...

czytaj dalej »

Rodzaje zaburzeń artykulacji

ZABURZENIA ARTYKULACJI SPOSOBY REALIZACJI DŹWIĘKÓW SYGMATYZM (łac. sigmatismus; seplenienie, szeplenienie Nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwóch lub...

czytaj dalej »

Sposoby realizacji zaburzonych głosek

Substytucja (paralalia) - podstawianie, zastępowanie głoski inną czysto brzmiącą, np. sz=s (szafa=safa) Dopuszczalne w okresie kształtowania i rozwoju mowy. Gdy utrzymuje się dłużej, należy uznać to za patologię. Elizja...

czytaj dalej »

Logopedyczne zestawienie klasyfikacji zaburzeń mowy

Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi (głuchota, niedosłuch) alalia dyslalia oligofazja Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych ...

czytaj dalej »

Przejawy zaburzeń słuchu mownego

Pojęciem słuch mowny (fonematyczny) określa się umiejętność rozróżniania (i utożsamiania) dźwięków mowy. Istota słuchu fonematycznego polega na rozpoznawaniu co najmniej dwóch różnych wrażeń odmiennych fonologicznie. Rodzaje słuchu mownego: słuch fonemowy, słuch fonetyczny, słuch prozodyczny, analiza...

czytaj dalej »

Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia

Palatolalia (syn. dyslalia palatina, mowa podniebienna, rynolalia, rynofonia, rynizm) to sprzężone zaburzenie mowy występujące w przypadku rozszczepów: podniebienia (twardego lub/i miękkiego) wargi i wyrostka zębodołowego. Termin palatolalia stosowany jest do określania rozwojowej wady...

czytaj dalej »

Nerwice mowy

NERWICE MOWY (logoneurozy, laloneurozy) Mutyzm - mimo zachowanej świadomości chory nie mówi (mutyzm wybiórczy, całkowity), przyczyny: depresja, histeria, uraz psychiczny. Jąkanie - zaburzenie płynności, rytmu, tempa mowy, wg teorii neurotycznych jest nerwicą. Afonia...

czytaj dalej »

Giełkot

Giełkot jest zaburzeniem mowy, którego zdefiniowanie sprawia duże trudności. Ogólnie giełgotem określa się mowę bezładną, czyli mówienie bez ładu i składu, które objawia się bardzo szybkim tempem mówienia (tachylalią) i...

czytaj dalej »