logopedia.net.pl

Surdologopedia

Przedmiot badań surdologopedii. Cel, funkcje i zadania szczegółowe

Surdologopedia (łac. surdus - głuchy, gr. logos - słowo, gr. paideia - nauka) - to dział logopedii specjalnej zajmujący się: nauczaniem (kształtowaniem) mowy w wypadku jej braku lub utraty, usuwaniem zaburzeń głosu, usuwaniem...

czytaj dalej »

Czynniki determinujące kształtowanie mowy u dzieci z wadą słuchu

Rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem uzależniony jest od: czasu, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu (czy jest to wada wrodzona, czy nabyta i w jakim okresie rozwojowym); stopnia uszkodzenia słuchu; rodzaju uszkodzenia słuchu...

czytaj dalej »

Prosty test słuchowy

SPRAWDŹ TO Z DZIECKIEM Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi 'nie', a rozwój mowy dziecka budzi niepokój należy skontaktować się ze specjalistą...

czytaj dalej »

Badanie orientacyjne ostrości słuchu

Test opracowany i wystandaryzowany w Klinice Instytutu Matki i Dziecka Próba przeznaczona do badania dzieci powyżej 6 roku życia. Każde ucho bada się oddzielnie. Badane dziecko stoi bokiem do badającego w odległości...

czytaj dalej »

Uczeń z wadą słuchu w szkole masowej - zalecenia dla nauczycieli

Wskazówki opracowane przez National Acoustic Laboratories z Sydnej w Australii (wg tłum. M. Góralówny): Należy akceptować ucznia z wadą słuchu, gdyż postawa nauczyciela jest ważna w osiąganiu przez dziecko sukcesów. Istotna jest...

czytaj dalej »

Narząd słuchu

Narząd słuchu (inaczej narząd ślimakowy) jest anatomicznie ściśle związany z narządem równowagi (narządem przedsionkowym). Tworzą one razem narząd przedsionkowo-ślimakowy, powszechnie zwany uchem. Ucho składa się z trzech części: zewnętrznej, środkowej i...

czytaj dalej »

Chroń uszy

Walkmany, discmany, odtwarzacze mp3 - dzieci i młodzi ludzie korzystają z nich niemal bez ustanku. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak groźne są dla naszych uszu. Chodzi o słuchawki...

czytaj dalej »

Głusi swój język mają

Olga Woźniak, Przekrój Który język jest prawdziwy? Głupie pytanie? Nie dla polskich głuchych, którzy mogą zostać prawnie skazani na oficjalne posługiwanie się sztucznym, wygodnym dla słyszących kodem. Ile języków mniejszości językowych w...

czytaj dalej »