logopedia.net.pl

Neurologopedia

Układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z łańcuchów połączonych ze sobą komórek nerwowych zwanych neuronami. Każda komórka nerwowa składa się z ciała komórki, od którego odchodzą liczne dendryty (przyjmujące bodźce) i pojedynczy...

czytaj dalej »

Kora mózgowa

Świadomymi czynnościami człowieka kieruje kora mózgowa, stanowiąca ośrodek wyższych czynności psychicznych. Wyodrębnia się dwie części mózgu: półkula lewa i półkula prawa. Każda półkula zawiera: płaty: czołowy, skroniowy, ciemieniowy, potyliczny; okolice: ruchową, kinestetyczną (czucie ułożenia),...

czytaj dalej »

Nerwy czaszkowe

nerwy węchowe - charakter czuciowy, unerwiają nos; nerwy wzrokowe - charakter czuciowy, unerwiają siatkówkę oka; nerwy okoruchowe - charakter ruchowy, odpowiadają za ruchy gałki ocznej; nerwy bloczkowe - charakter ruchowy, odpowiadają za ruchy...

czytaj dalej »

Badanie nerwów czaszkowych

Nerw węchowy - nie wykonuje się Nerw wzrokowy: odruch oczno-powiekowy (zamykanie oczu na bodziec świetlny) odruch oczno-karkowy wodzenie...

czytaj dalej »

Encefalopatia

Encefalopatią określa się jedną z form zespołu psychoorganicznego, która charakteryzuje się współistnieniem zaburzeń rozwoju psychoruchowego i zaburzeń neurologicznych.Rozróżnia się encefalopatię statyczną (stan nie ulega pogorszeniu) i encefalopatię postępującą (objawy postępują). Jej...

czytaj dalej »

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej, a jest różnorodnym etiologicznie zespołem objawów chorobowych, głównie zaburzeń ruchowych. Wczesnymi objawami są zaburzenia podstawowych czynności fizjologicznych - ssanie, połykanie, zaburzenia rozwoju...

czytaj dalej »

Charakterystyka mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Według Z. Kułakowskiej rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zależy od poziomu umysłowego dziecka oraz postaci klinicznej mózgowego porażenia dziecięcego. Autorka posługując się badaniami Tardieu podaje, że liczbę dzieci...

czytaj dalej »

Afazja w literaturze przedmiotu

[object Object]...

czytaj dalej »