logopedia.net.pl

Terapia logopedyczna

Ramowy program indywidualnej terapii logopedycznej

Diagnoza logopedyczna. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy. Ćwiczenia emisyjno- głosowe. Ćwiczenia...

czytaj dalej »

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia i zabawy oddechowe wchodzą w zakres różnego typu zajęć, np. logopedycznych, korekcyjnych, muzycznych itp. Głównym celem ćwiczeń oddechowych jest poprawa lub usprawnienie pracy aparatu oddechowego warunkującego prawidłowy rozwój dziecka...

czytaj dalej »

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna wg G. Jastrzębowskiej to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. ...

czytaj dalej »

Ćwiczenia prawidłowego połykania

ETAP I Nauka unoszenia języka za górne zęby (kilkanaście razy dziennie, przed lustrem). Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając...

czytaj dalej »

Ćwiczenia oddechowe przygotowujące do wywoływania głosek syczących

Dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki. Tańczący płomyczek - dmuchanie na płomień świecy, tak by wyginać go pod wpływem dmuchania. Łódki - dmuchanie na papierowe łódki, lekkie przedmioty pływające w misce z wodą. Wydmuchiwanie...

czytaj dalej »

Ćwiczenia warg - teksty do naśladowania głosów

Zwierzęce gadanie J. Beszczyński Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle. Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum. Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau Co...

czytaj dalej »

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn....

czytaj dalej »

Zestaw ćwiczeń narządów artykulacyjnych przygotowujących do wywołania głoski r

Ćwiczenia języka: Sklejanie pierogów - nagryzanie brzegów języka zębami (masaż) i rozciąganie języka). Wyżymaczka - przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie zęby. Łopatka - wysuwanie szerokiego języka z buzi nie dotykając zębów. Konik...

czytaj dalej »

Zestaw ćwiczeń do utrwalania głoski sz

W IZOLACJI: Co szumi?- logopeda (mama) wypowiada zdania, a dziecko wybrzmiewa głoskę sz Szumi morze - szszsz... ...

czytaj dalej »

Zasady terapii logopedycznej

Zasadami terapii logopedycznej określa się najogólniejsze reguły, którymi logopeda powinien kierować się i których powinien przestrzegać przy planowaniu oraz prowadzeniu terapii logopedycznej. Wywodzą się one z metodyki terapii pedagogicznej i...

czytaj dalej »

Terapia zaburzeń artykulacji

Terapia zaburzeń artykulacji (wad wymowy) ma na celu: usunięcie wszelkich form wadliwych realizacji dźwięków, wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych, utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej. Pojęcie wadliwe formy realizacji dźwięków oznacza przede...

czytaj dalej »

Ćwiczenia głosowe (emisyjne)

Emisja głosu to poprawne operowanie głosem w mowie lub śpiewie. Do tego celu wykorzystuje się znane z akustyki zjawisko rezonansu. Polega to na tym, aby strumień drgającego powietrza umiejętnie skierować...

czytaj dalej »